K l u b o v á    s o u t ě ž
o nejúspěšnějšího výstavního psa, fenu
a chovatelskou stanici MSKCHPL

 

průběžné výsledky roku 2018

Do soutěže budou započteny výsledky zaslané
nejpozději do třiceti dnů od data konání příslušné výstavy.
Na výsledky zaslané po této třicetidenní lhůtě nebude brán zřetel.
kriteria pro přidělování bodů jsou zde Formulář pro hlášení bodů v .pdf nebo v .docx

 

PSI

 

 

 

 

 

COUDY  GOLDENLEON 

Zvolský Vladimír MUDr.

  175

DEXTER SUNNY  GALAXY OSS 

Schneider Rudolf

  115

FRIXOS EPLIN  AREBRED 

Švejda Zdeněk

  100

COLJA  BESAROON 

Manák Martin

  60

ENRIK  OD BEZDYNKY 

Koláček Ivan

  45FENY

 

 

 

 

 

POLLY  LESNÍ LOM 

Kubová Jana

  50CHOVATELSKÉ STANICE

 

 

 

 

 

 GALAXY OSS 

 Mrázová Martina 

 115 

 LESNÍ LOM 

 Kubová Jana 

 50 

 OD BEZDYNKY 

 Pimek Ludvík 

 45 


 

Výsledky výstav:  NV Brno,MV DUOCACIB Brno 2x
Datum poslední aktualizace: 2018-02-17
Propozice Klubové soutěže

Klubová soutěž 2017

Klubová soutěž 2016

Klubová soutěž 2015

Klubová soutěž 2014

Klubová soutěž 2013

Klubová soutěž 2012

Klubová soutěž 2011

Klubová soutěž 2010

Klubová soutěž 2009

Klubová soutěž 2008

Klubová soutěž 2007