K l u b o v á    s o u t ě ž
o nejúspěšnějšího výstavního psa, fenu
a chovatelskou stanici MSKCHPL

 

průběžné výsledky roku

Do soutěže budou započteny výsledky zaslané
nejpozději do třiceti dnů od data konání příslušné výstavy.
Na výsledky zaslané po této třicetidenní lhůtě nebude brán zřetel.
kriteria pro přidělování bodů jsou zde Formulář pro hlášení bodů v .pdf nebo v .docx

 

PSI

 

 

 

 

 

DEXTER SUNNY  GALAXY OSS 

Schneider Rudolf

  45FENY

 

 

 

 

 

AFFAIA  BETA GRUIS 

Růžičková Jana

  65CHOVATELSKÉ STANICE

 

 

 

 

 

 BETA GRUIS 

 GDPR-souhlas nepředán 

 65 

 GALAXY OSS 

 Mrázová Martina 

 45 


 

Výsledky výstav:  NV Brno
Datum poslední aktualizace: 2019-01-16
Propozice Klubové soutěže

Klubová soutěž 2018

Klubová soutěž 2017

Klubová soutěž 2016

Klubová soutěž 2015

Klubová soutěž 2014

Klubová soutěž 2013

Klubová soutěž 2012

Klubová soutěž 2011

Klubová soutěž 2010

Klubová soutěž 2009

Klubová soutěž 2008

Klubová soutěž 2007