• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 

Vážení přátelé,
     výbor MSKCHPL se v uplynulém i stávajícím období zaměřil na novelizaci klubových normativů, vytvoření internetových stránek našeho klubu a v neposlední řadě na organizaci Speciální výstavy leonbergerů v Zubří u Nového Města na Moravě.
     Část klubových normativů,  Stanovy  a  Chovatelský řád, byly,  po doplnění připomínek, schváleny na mimořádné členské schůzi v Zubří dne 10.9.2005, která se konala po skončení Spec. výstavy. V příloze jste obdrželi  schválené znění nových normativů a zápis z mimořádné členské schůze
     Klubové internetové stránky mají adresu: www.leonbergerclub.info.
    
Obsahují či budou obsahovat vše o našem klubu v českém, německém a anglickém jazyce, historii plemene, klubu, aktuality, fotografie, výstavy, důležité dokumenty a další informace, které se ani do Klubového zpravodaje nemohou vtěsnat. Na stránkách jsou nejen fotografie našich chovných fen a psů, ale i důležité informace o nich. Po dohodě s jednotlivými majiteli je možné tyto informace rozšířit.
     Speciální výstava leonbergerů se konala za skutečně vysoké účasti v počtu 62 leonbergerů z původně přihlášených 74, což nás všechny velmi potěšilo. Počasí vyšlo, ale organizace, bohužel, nebyla stoprocentní vzhledem k několika závažným nedorozuměním. Budeme se snažit pro příště těchto chyb vyvarovat, i když se nedá vše předpokládat a lidský faktor je nevyzpytatelný.
     Z velkého počtu účastníků také vyplývá, že konkurence byla značná. Pan rozhodčí Miroslav Václavík byl přísný a možná až někdy příliš nekompromisní. To je ovšem věc názoru a pohledu rozhodčího, který se vždy nemusí shodovat s tím naším. Pokud se někdo cítil nedoceněn  či poškozen,  je nejlépe si počkat na další výstavu a jiného rozhodčího, kde může být hodnocení zcela opačné. Součástí výstavy byla bonitace, kterou provedl  opět pan M. Václavík. 
     Zbývá pogratulovat všem oceněným, kteří domů vezli krásné poháry, poděkovat všem zúčastněným  a všem, kteří nějakým způsobem pomáhali při organizaci.
     Přejeme vám všem krásný podzim a těšíme se na další klubové setkání.
                                                               Za výbor Zemanová Jana

Přehled krytí a vrhů

Krmení psa

Zábava pro děti

Táhne pes na vodítku?

Blechy

Internetové stránky

Návštěva u chovatelů

Handling, aneb co dělat ve výstavním kruhu

Etické desatero úspěšného vystavovatele

Leonbergeři v ZOO

Co dodat  na závěr ?

     Vážení členové našeho klubu i vy všichni ostatní, kterým se náš  Klubový zpravodaj náhodou či trvale dostává do rukou.  My vás moc prosíme, nestyďte se a  posílejte nám vaše příběhy, ve kterých hraje nějakou roli to nejkrásnější plemeno, plemeno leonberger. Podělte se s kolegy v klubu o vaše radosti nebo i starosti. Dosud přispívá do Zpravodaje úzký kroužek lidí a jsou to převážně majitelé leonů, kteří se rádi  zúčastňují výstav. Podle toho také vypadá obsah. A to není úplně dobré. Výstavy jsou jistě zajímavou oblastí informací, ale ne tou jedinou důležitou. Rádi bychom věnovali více prostoru vašim příběhům a vašim zkušenostem. Také bychom rádi více informovali o zdraví a výživě psů, to znamená právě i o tom, co třeba vy máte vyzkoušené a my ostatní  bychom to pracně zjiš?ovali.
     Je možné nás třeba jen upozornit na to, že tam a tam je řešen problém, který by mohl naši členskou základnu zajímat.
                                                  Zeman Josef, místopředseda MSKCHPL

Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 620484