• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 

Výstavy na r. 2019

 

11.5.2019 
12.5.2019
 KV bez zadávání titulu Klubový vítěz
 KV se zadáváním titulu Klubový vítěz
19.5.2019  KV Slovenského leonberger klubu
 7.9.2019

  Speciální výstava 

Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 538477