Vážení přátelé,
nastává čas dovolených, který nám umožňuje, pokud trávíme dovolenou  s našimi čtyřnohými přáteli, trochu se jim více věnovat. Po zkušenostech z klubového setkání a dalších různých výstav jsem se zamyslela nad psychikou našich  pejsánků.
Každý pes a leonbergři nejsou výjimkou, je jedinečnou osobností, a proto psí inteligence, tolerance a schopnost výcviku je u každého odlišná. Jestliže mají psi rozvinout své schopnosti, potřebují naši společnost a stimulaci. Leoni jsou většinou přirozeně žraví, takže pamlsek od vůdce smečky ( myslím tím vás vážení chovatelé a vlastníci) je pro ně největší odměnou. Jen málokterý pes chce být vůdcem smečky. Převažující většina se cítí v bezpečí a spokojená, když ví, že smečku někdo vede. Výcvik k poslušnosti toto přirozené chování posiluje. Nejdůležitější je pohyb ve společnosti lidí, psů a dalších zvířat.
Psi se nejlépe cvičí dokud jsou mladí a nemají osvojené různé zlozvyky. I ten nejdokonalejší a nejposlušnější pes si může vypěstovat nějaký zlozvyk. Odstranění příčiny zlozvyku je tou nejsnadnější cestou řešení, než psa podrobit novému výcviku. Některé zlozvyky jako například pronásledování ostatních domácích zvířat, nebo agresivita vůči jiným psům, lze považovat za běžné psí chování. Tyto reakce se těžko mění, ale opakovaný a soustavný výcvik bývá úspěšný. Pomoc profesionálů byste měli vyhledat při nápravě nebezpečných problémů, jako je kousání z bázlivosti nebo agresivita k lidem. To už je vážná, zvláště pak u leonbergerů, porucha psího chování.

Tímto vám všem našim členům přejeme opravdu relaxační dovolenou plnou krásných zážitků nejen s našimi nejkrásnějšími a nehodnějšími pejsky.

                                            Jana Zemanová a výbor MSKCHPL

Přehled vrhů
Zprávy výboru
Zápis  z členské schůze
24. Klubové setkání a Klubová výstava leonbergerů
Zpráva o hospodaření MSKCHPL za rok 2005
Cesta na klubové setkání a na výstavu do Zubří
Naše klubové www stránky
Výsledky výstav 
Výstavní soutěž MSKCHPL
Můj kamarád pes

Independent Leonberger database
POROVNÁNÍ HODNOCENÍ DKK / HD, HIP/ v různých státech
Zajímavá kynologická literatura

Výstavy ve IV/IV 2006

Závěr
Vážení členové, děkujeme, že jste ve čtení došli až na závěr. Znamená to pro nás to, že vás toto číslo zpravodaje zaujalo a že jste ho přečetli celé a nevyhodili předčasně do koše. Nás to velmi těší. Abychom  ovšem mohli pro vás tvořit co nejkvalitnější zpravodaje, potřebujeme dostatek materiálů. V každém čísle na závěr vás prosíme o pomoc a děláme to i nyní.
Děkujeme všem dosavadním přispěvovatelům a doufáme, že vás bude čím dál, tím víc. Vždyť jistě se svými leony prožíváte nějaké hezké chvilky, zajímavé momenty či se o nich něco zajímavého dozvíte nebo dočtete. Je přece hezké se o své zkušenosti a dojmy podělit. Vzpomeňte na dobu, kdy jste si pořídili toho svého prvního. V té době každý z nás byl jistě vděčen za každou dostupnou informaci. Pojďme spolu pomoci právě těm začínajícím. Těm, kteří nemají zatím mnoho možností, jak se dozvědět něco o tom nejkrásnějším psím plemeni - o leonbergerech

Zeman Josef