Vážení přátelé, členové MSCHKPL

Vzhledem k tomu, že už tady máme opět konec roku dovolte mi několik statistických údajů, které patří k bilancování činnosti a chovu za uplynulý rok 2006. Chovatelskou činností byl tento rok  poněkud  výraznější než  rok minulý. Z hlediska dlouhodobého sledování  v období od vzniku MSKCHPL byl rokem průměrným. Z plodných 9 vrhů se narodilo celkem 53 štěňat .Tento počet štěňat pochází z 8 chovatelských stanic. V průměru na jeden vrh se narodilo 5,88 štěňat. V našem klubu máme celkem 14 aktivních z  54 evidovaných chovných stanic. Letos  bylo k bonitaci přihlášeno celkem 17 leonbergerů, z  tohoto počtu byly uznány chovnými  8  fen a 5 psů, tedy celkem 13 leonbergerů

Ekonomický stav klubu je velmi dobrý a více než odpovídá stavu členské základny a chovatelským aktivitám - krytí, počet štěňat, počet bonitovaných , účast na klubových výstavách, sponzorské příspěvky atd. Počet členů našeho klubu vzrostl na číslo 108 .

V letošním roce jsme uspořádali dvě klubová setkání a dvě výstavy za účasti celkem 132 leonbergerů. V příštím roce se nebudou se zvyšovat výstavní poplatky na námi pořádaných výstavách. Je naším bytostním zájmem, aby klubová výstava byla ekonomicky přístupná každému chovateli i nečlenu MSKCHPL.

V příloze tohoto zpravodaje je vám k dispozici přihláška  na výjimečnou příležitost získat dvojnásobný počet ocenění a bodů do klubové soutěže. Jedná se dvě výstavy leonbergerů v jednom víkendu. Zároveň si můžete srovnat hodnocení – názor dvou různých rozhodčích na vašeho psa, či fenu. Budeme se snažit připravit výstavu tak, aby nás nezaskočilo velmi špatné počasí. Jarní klubové setkání bude zábavnější svým programem, který bude zahrnovat v sobotu  večerní hudbu s tancem, opékání buřtů apod. Doufejme, že soutěžní zápolení tímto nabude i trochu lidštější rozměr bez ohledu na klubovou příslušnost a všichni budou odjíždět s pocitem příjemně prožitého víkendu.

Vše nejlepší do Nového roku, hodně radosti se vaši i psími miláčky , osobní štěstí a pohodu  vám přeje:

                                                                              Výbor MSKCHPL

Tabulka krytí a vrhů / Přehled vrhů  1994-2006 / Chovatelské stanice a jejich vrhy / Krycí listy
Zprávy výboru
26. klubové setkání
Nemoci psů
Jak na mne zapůsobil leonberger
O psech a lidech
Co je socializace psa? 
Pochoutky pro pejska
Desatero proseb psa
Naše veteránka 
Výsledky výstav
Výstavy ve II. Čtvrtletí 2007
Výstavní soutěž MSKCHPL 

A už tu máme konec. Konec nejen tohoto zpravodaje, ale i konec roku. Toto zase uteklo. My lidé i naši leoni, všichni jsme zase o rok starší. Ti naši čtyřnozí kamarádi to mají horší. Život jim utíká podstatně rychleji, než nám. Pamatujme na to a mějme je o to více rádi.

Doufáme, že jsme případně trochu pomohli k tomu, aby ve vašem hodnocení, patřil rok 2006 k těm vydařeným. Pokud ne, budeme rádi, když nám dáte podnět, jak a co zlepšit a co nového udělat.

Přesto, že do termínu našeho 26. setkání dostanete ještě jedno číslo zpravodaje, doporučujeme si již nyní zapsat do kalendáře datum: 11-13/5/2007, jako datum, na který si již nebudeme sjednávat.

My, členové výboru, vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu v celém roce 2007. Přejeme to jak vám lidem, tak i stejnou měrou vaši pejskům a fenkám.

                                                                               Výbor MSKCHPL