Ceník poplatků a příspěvků

Ceník obsahuje položky, které je člen  MSKCHPL, v případě uzavřené smlouvy o poskytování chovatelského servisu i nečlen MSKCHPL, povinen hradit přímo klubu.

Platby je možno provádět několikerým způsobem:

1) Vložením na účet MSKCHPL.  Na kterékoliv poště lze hotové peníze na klubový účet  vložit. U tohoto vkladu na účet musí být vkládající identifikován jménem a příjmením a to tak, že ho vypíše do zprávy pro příjemce. Platba člena je identifikována  kódem dle položky níže uvedené a to ve specifickém symbolu vkladu.

2) Bezhotovostním převodem z účtu na účet. Plátce ze svého účtu převede patřičnou částku za klubové poplatky ve prospěch klubového účtu.  Variabilní symbol platby, by měl být v budoucnu totožný s číslem člena klubu. V tuto chvíli zatím  libovolný. Konstantní symbol vždy 0308 a specifický symbol dle druhu platby podle níže uvedené tabulky. Aby bylo možno plátce identifikovat, musí plátce uvést do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení (bez diakritických znamének).

Bankovní spojení

 

3) Složenkou  na adresu klubu.

4) Platba hotově, na základě vydání dokladu o zaplacení ( jedná se hlavně o platby při kontrole vrhu).

5) Výše poplatků je pro člena i nečlena MSKCHPL jednotná. Členu MSKCHPL, který má řádně a včas zaplacené příspěvky na kalendářní rok, bude poskytován bonus ve výši 80% ze stanovené výše poplatku. Tato sleva se netýká zápisného a ročního příspěvku.  

 

Položka, pouze člen klubu 

Platba v Kč

Zápisné

 100,- /osoba

Roční člen. příspěvek 

 300,- /osoba

Roční člen. příspěvek – pozdní platba od 01.01. do 15.01.

400.-/ osoba

Krytí feny mimo MSKCHPL

200,-/fena


Položka člen i nečlen klubu

Platba v Kč

Platba po  uplatnění 80 % bonusu v Kč (člen)

Svod mladých

 200,- /pes

 40,- /pes

Bonitace řádná

1000,- /pes

200,- /pes

Bonitace s pozdějším DKK a LPN *)

1500,-/pes

300,-/pes

Rebonitace

500,- / pes

100,- / pes

Kontrola vrhu

 500,- /štěně

100,- /štěně

Vystavení KL dle zásad

 500.-/kus

100,-/kus

Vystavení KL expres do 7 dnů

2000,-/kus

400.-/kus

Vystavení KL do 24 hodin

5000,- kus

1000,-/kus


Položka člen i nečlen klubu

Platba v Kč

Výstavní poplatky

dle příslušných propozic k výstavě

 

*) Provedená bonitace bez dodání všech potřebných vyšetření ( vyhodnocení DKK a testy na LPN1 a LPN 2 ) s datem chovnosti od doručení výše uvedených zdravotních vyšetření, případně i dovršením 24 měsíců věku.

Nečlen, kterému byl vydán KL a žádá o kontrolu vrhu, zašle předem na adresu klubu poplatek za kontrolu vrhu a náhradu cestovních nákladů, dle sazebníku ČMKU. Pokud tak neučiní, kontrola vrhu provedena nebude a MSKCHPL neposkytne služby vedoucí k vydání průkazu původu.

Ostatní poplatky hradí žadatel přímo vydávajícímu orgánu.

Jedná se například o:
-   zápis do plemenné knihy
-   vydání PP
-   vývozní poplatek
-   registrace chráněného názvu chovatelské stanice
-   přeregistrace

Tento ceník poplatků a příspěvků byl schválen členskou schůzí MSKCHPL dne: 28.04.2018