• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 

Upřesnění pro cestování po EU i do třetích zemí

Po 3. 7. 2011 se musí psi označovat pouze čipem, ale u těch, kteří byli tetováni do tohoto data, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že je tetování dostatečně čitelné.
Přesto lze cestujícím po EU i do třetích zemí doporučit vyvarovat se nedorozumění, ke kterému by mohlo dojít při kontrole repliche orologi odpovídajícím orgánem v případě, že by tetování bylo špatně čitelné a nechat si označit čipem i psa, který již byl před 3. 7. 2011 tetován.
Výhody čipu ostatně převažují nad tetováním. Například je snazší identifikace v případě, že se pes ztratí.


Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 623598