• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 
Uporňujeme zájemce o případný import štěněte leonbergera do ČR, že v MSKCHPL nebudou uchovněni potomci psa
Nero  /o. Capucino Vanika vom Bauernhof,m. Taiga Berljon/.
Stejně tak nebudou uchovněni potomci feny
Gabi Psia Psota
/o. YKS Gateudengohde Lempileijonan, m. Astrum Vega Leo Aureus/ 
do čtvrté generace.
 

Tedy všichni leonbergeři, v jejichž rodokmenu se budou uvedení jedinci jako předci do čtvrté generace nacházet.
 
Důvodem je fakt, že oba výše jmenovaní leonbergeři byli předvedeni k bonitaci v MSKCHPL. Pro sporné posouzení chrupu, skusu a čelistí byli odesláni k odbornému stomatologickému vyšetření, jehož podmínky nebyly splněny a výsledek nebyl dle prováděcího předpisu dodán. Oba psi tedy nejsou v MSKCHPL chovní a jejich případné potomky MSKCHPL nebude uznávat chovnými.

Upozornění pro zájemce o štěňata

Možná plánujete koupi psa. Pokud se s ním chcete zúčastňovat akcí pořádaných pod garancí Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a zařadit jej nebo ji do chovu, ověřte si, pod kterou organizací štěně, které si chcete koupit, bylo odchováno a kdo vystavil jeho průkaz původu. Můžete být nepříjemně překvapeni pokud zjistíte, že je průkaz původu z pohledu  ČMKU  nepoužitelný a Vaše štěně má na naše akce uzavřenou cestu. Bližší vysvětlení najdete v přiloženém článku.  ( převzato s laskavým souhlasem autorky p. Vladimíry Tiché )

Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 625670