Zprávy výboru

Máme za sebou konání pravidelné jarní výstavy spojené se setkáním členů klubu. Výboru nepřísluší tuto akci hodnotit. Můžeme jen s radostí konstatovat, že jsme obdrželi veliký počet kladných hodnocení této akce. Na kolik to bylo způsobeno pěkným počasím a nakolik to bylo dobrou organizací, ponecháváme na hodnocení našim členům. Musíme ale poděkovat spoustě lidí, kteří nám s touto akcí pomohli a bez kterých by jistě nemohlo být právě to kladné hodnocení od zúčastněných. Uvědomme si, že někdo se musí starat o ubytování, stravování, někdo dělá vedoucí kruhu a zapisovatele, někdo organizuje akce pro děti, někdo udělá kruhy a donese stoly, psací stroje, poháry a spoustu dalších věcí. Mimo členů výboru, u kterých je to normálně spojeno s funkcí, nám tedy pomáhá vždy hodně dalších ochotných lidí. Všem tedy patří náš velký DÍK!!!

Výbor zve všechny své členy na podzimní setkání, které je spojeno s řádnou členskou schůzí. Podařilo se za poslední členské schůze dát do pořádku klubové normativy a proto je výbor přesvědčen, že na nich nyní není třeba nic měnit. Členská schůze ale přesto bude mít důležité věci k projednání. Končí tříleté volební období a je nutno volit orgány na další tři roky. Zamyslete se nad tím a případně nám pošlete návrhy na členy výboru či revizora, které by členská schůze projednala. Jistě se hodně věcí povedlo změnit k lepšímu, ale také je jisté, ze je stále co zlepšovat. Program členské schůze je uveden níže. Těšíme se na vaši účast.

Výbor MSKCHPL


PředchozíObsahDalší